EH-Scen-1-Still-1-(00183)_retusch_Polytech_Green_cable_WITH-BACK (1)-4

Installatör

Tänk System redan från början, det lönar sig i längden

Under en längre tid har solceller, energilager, växelriktare och elbilsladdare installerats som enskilda funktionslösningar utan tanke att koppla ihop dem. Det löser behovet som beställaren ser just nu, men tar inte in framtidens möjligheter och utmaningar i beräkningen. Tyvärr innebär det också ökad risk för att de orsakar problem med nätanslutningen och/eller begränsar möjligheten till effektiv kontroll. Tänk alltså System redan från början.

Om man vill kunna styra enskilda funktionslösningar utifrån ett gemensamt effekt- och funktionsperspektiv, som t.ex en effekttariff, blir detta en utmaning med olika kommandon och protokoll. Om vi istället tänker både funktion och system för våra hus byggs den flexibilitet som behövs in i framtidens elnät. Dessutom drivs nästan alla moderna apparater av likström bakom en likriktare. Dessa apparater är inte alltid styrbara från externa styrsignaler utan bygger på en lokal funktionslogik.

Specificera in EnergyHub-systemet vid nybyggnation

Genom att specificera Ferroamps EnergyHub-system vid nybyggnation, så säkerställs att solel, energilager och elbilsladdning kan ta hänsyn till nätanslutningen. Detta är tack vare att vi kan kombinera styrningen i alla delar från en central omvandlare. Vidare kan EnergyHub integreras i lokala styrsystem via våra API-portar, så att andra utrustningar kan använda strömmande data från EnergyHub. Det kan exempelvis vara att starta värmepumpen vid överproduktion av solel och lagra energi även i ackumulatortanken. Genom att tänka system ökar flexibiliteten och du säkerställer också att din kompetens som installatör eller konsult utnyttjas på bästa sätt. 

Vill du veta mer ? Boka gärna in dig på någon av våra utbildningar

Systemnytta och funktionsnytta

Om man tänker på systemnytta tillsammans med funktionsnytta täcks båda behoven utan att göra avkall på kundens initiala och ibland primära funktionsbehov. Ett sådant exempel är det fokus som ofta läggs på att batterier ska användas för solel. Utgångspunkten är då en funktion som baseras på energi (kWh). Kunden vill kunna lagra solel för att använda energin på kvällen. Systemperspektivet tar hänsyn till nätanslutningen också och då kan batteriet användas på andra sätt. Det kan användas för att skydda huvudsäkringar både vid produktion och konsumtion. Batteriet kan då laddas med energi från solel på sommaren men även från elnätet när energi är billig under vintern eller dåliga väderdagar. Det ger två nyttor och nya möjligheter öppnas t ex att bygga en solelanläggning som är större än den huvudsäkring som är ideal ur konsumtionsmönstret.

Många solelkunder har fått höja sin huvudsäkring för att kunna installera en större solelanläggning för att kompensera för sin årskonsumtion.  Den ökade kostnaden för huvudsäkringen äter upp en hel del solelproduktion. Ett EnergyHub-system kan adressera detta på flera sätt, antingen med batterier eller genom att möjliggöra styrning av värmepump eller elbilsladdning beroende på förutsättningar. 

Som leverantör av ett EnergyHub-system får du ett verktyg att hjälpa kunden under flera år framöver. Om det finns intresse för mer solceller eller batterier för att hantera fler laddplatser, komplettera med nya funktioner baserat på V2G (där elbilens batteri blir en del av fastighetens elsystem) eller backup-lösningar för att hantera kritiska laster, så har du plattformen som ger dig både fysisk kontroll och flexibilitet. Dessutom får du total systemöversyn via vår portal.

Hör gärna av dig till oss på sales@ferroamp.se om du vill veta mer. Här laddar du ner vår Produktkatalog

Hitta din närmaste återförsäjlare