american-public-power-association-dCx2xFuPWks-unsplash

Installatör

Tänk System redan från början, det lönar sig i längden

Under en längre tid har solceller, energilager, växelriktare och elbilsladdare installerats som enskilda funktionslösningar utan tanke att koppla ihop dem. De enskilda produkterna de löser bara det som beställaren ser ett behov av just nu och då är risken att de orsakar problem med nätanslutningen och/eller begränsar möjligheten till effektiv kontroll. 

Om man vill kunna styra dessa utifrån ett gemensamt effekt- och funktionsperspektiv, som t ex en effekttariff, blir detta en utmaning med olika kommandon och protokoll. Om vi tänker både funktion och system när vi bygger in funktioner i våra hus, och fokuserar på de som är större och/eller utan problem styras i tid utan att funktionen påverkas för mycket, bygger man in den flexibilitet som behövs i framtidens elnät. Dessutom drivs nästan alla moderna apparater av likström bakom en likriktare. Dessa apparater är inte alltid styrbara från externa styrsignaler utan bygger på en lokal funktionslogik. 

Specificera in EnergyHub-systemet vid nybyggnation

Genom att specificera Ferroamps EnergyHub-system vid nybyggnation, så säkerställs att solel, energilager och elbilsladdning kan ta hänsyn till nätanslutningen, tack vare att vi kan kombinera styrningen i alla delar från en central omvandlare. Vidare kan man integrera EnergyHub i lokala styrsystem via våra API-portar, så att andra utrustningar kan använda strömmande data från EnergyHub som t ex kan starta värmepumpen vid överproduktion av solel och lagra energi även i ackumulatortanken. Genom att tänka system ökar man flexibiliteten och du säkerställer också att din kompetens som installatör eller konsult utnyttjas på bästa sätt. 

Vill du veta mer ? Boka gärna in dig på någon av våra utbildningar

Systemnytta och funktionsnytta

Om man tänker på systemnytta tillsammans med funktionsnytta täcker man båda behoven utan att göra avkall på kundens initiala och ibland primära funktionsbehov. Ett sådant exempel är det fokus som ofta läggs på att batterier ska användas för solel. Man utgår från en funktion som baseras på energi (kWh). Man vill kunna lagra solel för att använda energin på kvällen. Systemperspektivet tar hänsyn till nätanslutningen också och då kan batteriet användas på andra sätt. Det kan användas för att skydda huvudsäkringar både vid produktion och konsumtion. Batteriet kan då laddas med energi från solel på sommaren men även från elnätet när energi är billig under vintern eller dåliga väderdagar. Man får två nyttor och nya möjligheter öppnas t ex att bygga en solelanläggning som är större än den huvudsäkring som är ideal ur konsumtionsmönstret.

Många solelkunder har fått höja sin huvudsäkring för att kunna installera en större solelanläggning för att kompensera för sin årskonsumtion.  Den ökade kostnaden för huvudsäkringen äter upp en hel del solelproduktion. Ett Ferroampsystem kan adressera detta på flera sätt, antingen med batterier eller möjliggöra styrning av värmepump eller elbilsladdning beroende på förutsättningar. 

Som leverantör av ett Ferroampsystem får du ett verktyg att hjälpa kunden under flera år framöver. Om det finns intresse för mer solceller eller batterier för att hantera fler laddplatser, komplettera med nya funktioner baserat på V2G (där elbilens batteri blir en del av fastighetens elsystem) eller backup-lösningar för att hantera kritiska laster, så har du plattformen som ger dig både fysisk kontroll och flexibilitet men också systemöversyn via vår portal.

Hör gärna av dig till oss på sales@ferroamp.se om du vill veta mer. Här laddar du ner vår Produktkatalog