solar-cells-roof

Småhusägare

Solceller och laddboxar för småhusägare

Har du eller ska du installera solceller?

Solceller är ett viktigt steg på vägen mot en mer energieffektiv framtid. För att säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av investeringen behöver solelen som skapas också lagras på rätt sätt. 

Bland småhusägare ökar efterfrågan på hemmabatterier. Fördelen med hemmabatterier är att du kan lagra solenergin och använda den vid senare tillfällen. På så vis undviker du effekttoppar under dagen och får en bättre överblick och kontroll över kostnaderna. Samtidigt minskar du belastningen på elnätet. 

Ferroamp erbjuder flera olika sorters batterier som alla är anpassade för fastigheter, bland annat vår nya batterilösning ESS System, Energy Storage Stack System.

ESS System har, precis som Ferroamps övriga lösningar, en hög nivå av modularitet där du kan anpassa kapaciteten efter behov och komplettera systemet över tid. Ditt redan befintliga EnergyHub-system kan givetvis kombineras med det nya batterisystemet.

_M202858a 800x 533

Har du eller ska du installera en laddbox?

Att all elbilsladdning i fastighet idag sker via en laddbox är en självklarhet för de flesta och man förväntar sig en bekymmersfri laddning. De allra flesta villor har dock en begränsad strömtillgång. Istället för att göra en kostsam investering i utökad strömkapacitet, finns det med Ferroamps lösningar möjlighet att jobba med fastighetens befintliga kapacitet. Det är ekonomiskt gynnsamt, tryggare och dessutom mer hållbart.

Många som installerar en laddbox kommer i kontakt med begreppet lastbalansering vilket är vanligt att blanda ihop med fasbalansering. För att du som småhusägare ska veta vad din fastighet behöver och vad du ska fråga efter hos din installatör förklarar vi här skillnaden.

Fasbalansering innebär att belastningen, skapad av tex elbilsladdning, fördelas ut jämt mellan faserna mot huvudsäkringarna så att användningen av fastighetens elnätsanslutning maximeras och effektiviseras. Det här sker dynamiskt och i realtid, ständigt.

Lastbalansering används för att fördela den effekt som finns tillgänglig i fastigheten mellan de bilar som laddas. Kan vara statisk eller dynamisk, i korthet en begränsning av uttag. Dessa lösningar kan benämnas som effektvakter. 

Skillnaden; Med lastbalansering måste hänsyn tas till fastighetens andra laster, med fasbalansering spelar det ingen roll vilken fas lasten hamnar på.

Gör nytta för både plånboken och planeten
– ladda bilen med solsken!

Hitta din närmaste återförsäjlare