bild

Småhusägare

Solceller och laddbox för småhusägare

Har du eller ska du installera solceller?

Solceller är ett viktigt steg på vägen mot en mer energieffektiv framtid och vi konstaterar att solcellsboomen är här. För att säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av investeringen behöver solelen som skapas också lagras på rätt sätt. 

Med ett hemmabatteri kan du lagra solenergin och använda den vid senare tillfällen. På så vis undviker du effekttoppar under dagen och får en bättre överblick och kontroll över kostnaderna.

För att maximera nyttan av din investering i solceller behöver du säkra lagringen. Ett hemmabatteri hjälper dig att bli mer självständig i din energiförbrukning genom att lagra energin, maximera självkonsumtion av elektricitet, reducera effekttoppar och minimera kostnaderna samtidigt som du minskar belastningen på nätet.

Bland småhusägare ökar efterfrågan på hemmabatterier. Något som ofta lockar till investering brukar vara önskemålet att öka energianvändningen från solel, men visste du att den största ekonomiska nyttan är att du kan kapa effekttoppar?

Ferroamp erbjuder flera olika sorters batterier, alla anpassade för fastigheter, bla Nilars högkvalitativa svensktillverkade batterier som är återvinningsbara och fria från tungmetaller.

Med Nilars Homebox får du ett energilager som har unika fördelar utifrån olika säkerhets- och miljöaspekter. Nilar Home Box bygger på den unika Nilar Hydrid® teknologin. Det är den vattenbaserade och flamsäkra elektrolyten som ger batterierna de unika säkerhetsfördelar jämfört med andra teknologier för energilagring. Nilar Home Box är dessutom producerat av 100 procent förnyelsebar energi här i Sverige och är designat för att hålla i mer än 20 år.

 

Med Ferroamps smarta EnergyHub och Nilars Home Box så väljer du spjutspetsteknik som är utvecklad och producerad i Sverige. Det är den mest hållbara och miljövänliga tekniken som finns idag som framtidssäkrar ditt hem mot en växande brist på el och mot höjningar av såväl elnätskostnader som elpriser i det redan nu överbelastade elnätet.

_M202858a 800x 533

 

Har du eller ska du installera en laddbox?

Att all elbilsladdning i fastighet idag sker via en laddbox är idag en självklarhet för de flesta och man förväntar sig en bekymmersfri laddning. De allra flesta villor har en begränsad strömtillgång men i stället för att göra en kostsam investering i utökad strömkapacitet, finns det med Ferroamps lösningar möjlighet att jobba med fastighetens befintliga kapacitet. Det är ekonomiskt gynnsamt, tryggare och dessutom mer hållbart.

Många som installerar en laddbox kommer i kontakt med begreppet lastbalansering och det är vanligt att man blandar ihop det med fasbalansering. För att du som småhusägare ska veta vad du /din fastighet behöver samt vad du ska fråga efter hos din installatör förklarar vi skillnaden;

Fasbalansering innebär att belastningen, skapad av tex elbilsladdning, fördelas ut jämt mellan faserna mot huvudsäkringarna så att användningen av fastighetens elnätsanslutning maximeras och effektiviseras. Det här sker dynamiskt och i realtid, ständigt.

Lastbalansering används för att fördela den effekt som finns tillgänglig i fastigheten mellan de bilar som laddas. Kan vara statisk eller dynamisk, i korthet en begränsning av uttag. Man kan benämna dessa lösningar som effektvakter.

Skillnaden; Med lastbalansering måste man ta hänsyn till fastighetens andra laster, med fasbalansering spelar det ingen roll vilken fas lasten hamnar på.