american-public-power-association-dCx2xFuPWks-unsplash

Installatör

Unik skalbarhet i såväl funktion som kapacitet

Vill man att skalbarheten ska integreras i det befintliga eller är det bara funktionen man vill ha? Bygger man ut en solcellsanlägning vill man självklart att det ska integreras i samma system och därför är det är viktigt att man har en tanke med sitt system och inte bara stirrar sig blind på funktionen.  Det är också viktigt att tänka på hur effekttariff eller huvudsäkring påverkas, likaså om det påverkar kablarna i fastigheten. Här har Ferroamp teknik som påverkar både individuella fasströmmar med den unika och patenterade fasbalansering samt att vi kan använda oss av batterier och tillföra lokalt lagrad energi under effekttoppar.

Fexibiliteten gör att fler funktioner kan adderas


Ett alternativ till att uppgradera en undercentral och installera ny växelströmskabel, är att installera en mindre likströmskabel tillsammans med ett batteri och en EneryHub i fastighetens garage. EnergyHub kan då lösa både det lokala behovet i garaget och tillföra energi till fastigheten när det behövs. Det blir då en mindre installation, ett mindre ingrepp och man har sett till att den viktiga systemfunktionaliteten är sammankopplad med resten av fastigheten. Denna flexibilitet gör att fler funktioner kan adderas. 

shutterstock_529456828 700 x 646

Ferroamps system har sin skalbarhet i både funktion och i kapacitet. I funktion har vi nya mjukvaror som kommer och parar man det med lägre priser på batterier så ökar därmed skalbarheten i kapaciteten, tex hur lång uthålligheten är under en effekttopp. Vi är naturligtvis skalbara i vår solcellsproduktion då vi kan koppla ihop produktion i på olika takytor och vi kan dessutom koppla in olika typer av solceller. 

Om man bara jämför teknik som omvandlar solel så blir skillnaderna mindre. Fördelarna med EnergyHub är idag viktigast för kunder som har eller riskerar få problem med huvudsäkringen. Kostnaderna för nätanslutningen har stigit under de senaste åren och mycket tyder på att den kommer fortsätta öka. En elförbrukning som är kontrollerbar och flexibel vid varje anslutning kommer bli allt viktigare och då kommer investeringen i EnergyHub-tekniken bli mer värd. 

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss på sales@ferroamp.se

Här kan du ladda ner vår Produktkatalog