EnergyHub sänkta elkostnader

Småhusägare

Så kan Ferroamps EnergyHub sänka dina elkostnader

När du installerar Ferroamps EnergyHub tillsammans med din laddbox optimerar du din totala effektförbrukning och sänker din elnätskostnad. Detta är möjligt genom smart fasbalansering (ACE), som automatiskt fördelar effekt- förbrukningen för hela hushållet jämnt över de tre faserna.Därmed förhindras effekttoppar och överbelastning så att du slipper problem med huvudsäkringar som går sönder – och dyra återbesök från elektrikern. Dessutom klarar du dig med en mindre huvudsäkringsstorlek, vilket ger en lägre månadskostnad.


Ett stort steg mot en klimatsmart framtid

Sänkta kostnader är förstås en stor fördel för dig som hus- och elbilsägare, men att komplettera din laddbox med EnergyHub gynnar inte bara din privatekonomi. Du gör också en viktig insats för världen omkring dig genom att:

• Minska belastningen på det gemensamma elnätet

• Möjliggöra enkel anslutning till solceller så att du kan producera egen förnybar el

• Möjliggöra energilagring så att du kan använda ett hemmabatteri som energikälla och i framtiden batteriet i din elbil.

Hus_Energyhub

Vad behövs för att använda EnergyHub?

För att kunna ställa ner din effektförbrukning och sänka elnätskostnaden i områden med effekttariff – och därmed få maximal nytta av EnergyHub – behöver din laddbox ha det standardiserade kommunikations- gränssnittet OCPP 1.6-J.

Om du har en laddbox med lastbalansering eller effektvakt, men som inte kommunicerar med OCPP-protokoll, så kan du ändå nyttja EnergyHubs strömutjämning mellan faserna, och alltså undvika problemet med säkringar som går sönder.


Tips:
Genom att ansöka om Gröna avdraget så sparar du 50% på arbets- och materialkostnaden när du investerar i solceller, laddstationer för elbil och batterier för lagring av egenproducerad el.

Läs mer om vad det innebär här.