american-public-power-association-dCx2xFuPWks-unsplash

Småhusägare

Grönt Avdrag, vad gäller?

Från 1 januari 2021 kan privatpersoner få skattereduktion för investeringar i solceller, laddstationer och lösningar för energilagring av egenproducerad el. Avdraget liknar rot- och rutavdraget, vilket gör att du som konsument slipper administration och betalar mindre direkt på fakturan. Likt villkoren för rotavdrag kommer det gröna avdraget kunna nyttjas årligen. Du kan således investera i din fastighets energiomställning under flera efterföljande år för att på sikt bli så självförsörjande och så oberoende som möjligt av det redan överbelastade elnätet och de stigande elpriserna. I övrigt gäller följande enligt Skatteverket:

  • Det gröna skatteavdraget är på max 50 000 kr per person och år. Är man två personer som gemensamt äger en eller flera fastigheter kan man alltså göra ett skatteavdrag på 100 000 kr per år.
  • Det gröna avdraget gäller för privatpersoner. Företag och bostadsrättsföreningar kan inte göra avdraget.
  • Det gröna avdraget och rut- och rotavdraget är två olika skatteavdrag där utrymmet för vad man kan ta ut ej påverkar varandra.
  • Det gröna avdraget gäller — till skillnad från rotavdrag — även för hus som byggts de senaste fem åren.
  • Det gröna avdraget gäller bara för fastigheter (och därmed solcellsanläggningar) som är anslutna till elnätet.
  • Kombinationen laddbox och Ferropamps EnergyHub är godkänd för 50% grönt avdrag.  Så om man som kund kombinerar solel och laddbox men väntar på batteri till nästa år kan man ta solpaneler, SSO, DC -fördelning på solel 15% och laddbox och EnergyHub på 50%. Smart och bra för alla!
    Läs mer på Skatteverkets web

Ferroamps produkter köps via välsorterade elinstallationsfirmor och solcellsleverantörer. Kontakta din närmaste leverantör för offert på utrustning och installation.  Hitta din återförsäljare här