american-public-power-association-dCx2xFuPWks-unsplash

Småhusägare

Gröna avdrag ger lägre pris

Från 1 januari 2021 kan privatpersoner få skattereduktion för investeringar i solceller, laddstationer och lösningar för energilagring av egenproducerad el. Avdraget liknar rot- och rutavdraget, vilket gör att du som konsument slipper administration och betalar mindre direkt på fakturan. Det gröna avdraget kan nyttjas årligen. Du kan således investera i din bostads energiomställning under flera år för att på sikt bli så självförsörjande och så oberoende som möjligt av det redan överbelastade elnätet och de stigande elpriserna. I övrigt gäller följande enligt Skatteverket:

  • Det gröna skatteavdraget är på max 50.000 kr per person och år. Är man två personer som gemensamt äger en eller flera fastigheter kan man alltså göra ett skatteavdrag på 100.000 kr per år.
  • Det gröna avdraget gäller för privatpersoner. Företag och bostadsrättsföreningar kan inte göra avdraget.
  • Det gröna avdraget och rut- och rotavdraget är två olika skatteavdrag där utrymmet för vad man kan ta ut inte påverkar varandra.
  • Det gröna avdraget gäller — till skillnad från rotavdrag — även för hus som byggts de senaste fem åren.
  • Det gröna avdraget gäller bara för fastigheter (och därmed solcellsanläggningar) som är anslutna till elnätet.
  • För närvarande är beskedet från Skatteverket att en EnergyHub inte ingår som en del av laddboxinstallationer och därför medges inte grönt avdrag för EnergyHub vid installation av kombinationen laddbox och EnergyHub. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Ferroamps produkter köps via välsorterade elinstallationsfirmor och solcellsleverantörer. Kontakta din närmaste leverantör för offert på utrustning och installation. 

 

Hitta din närmaste återförsäjlare