05OTrmHMXV0-Photo by Peter van der Meulen on Unsplash (2)

Småhusägare

Gröna avdrag ger lägre pris

Från 1 januari 2021 kan privatpersoner få skattereduktion för investeringar i solceller, laddstationer och lösningar för energilagring av egenproducerad el. Avdraget liknar rot- och rutavdraget, vilket gör att du som konsument slipper administration och betalar mindre direkt på fakturan. Det gröna avdraget kan nyttjas årligen. Du kan således investera i din bostads energiomställning under flera år för att på sikt bli så självförsörjande och så oberoende som möjligt av det redan överbelastade elnätet och de stigande elpriserna. I övrigt gäller följande enligt Skatteverket:

  • Det gröna skatteavdraget är på max 50.000 kr per person och år. Är man två personer som gemensamt äger en eller flera fastigheter kan man alltså göra ett skatteavdrag på 100.000 kr per år.
  • Det gröna avdraget gäller inte bara vid första installationen utan även om du vill komplettera och bygga ut med tiden. Så länge du har utrymme för skattereduktionen kan du nyttja avdraget under kommande år.
  • Det gröna avdraget gäller för privatpersoner. Företag och bostadsrättsföreningar kan inte göra avdraget.
  • Det gröna avdraget och rut- och rotavdraget är två olika skatteavdrag där utrymmet för vad man kan ta ut inte påverkar varandra.
  • Det gröna avdraget gäller — till skillnad från rotavdrag — även för hus som byggts de senaste fem åren.
  • Det gröna avdraget gäller bara för fastigheter (och därmed solcellsanläggningar) som är anslutna till elnätet.

Ferroamps EnergyHub berättigar till 50% skattereduktion vid installation tillsammans med laddningspunkt för elbilar
 
Under juni 2022 har Skatteverket i en ny vägledning klargjort att man godkänner avdrag (50%) för lastbalanserare i samband med installation av laddningspunkt. Avdraget gäller utrustning som innehåller lastbalanserare även om det finns andra funktioner i produkten.  Ferroamps EnergyHub möter dessa krav och framtidssäkrar därmed fastighetens elanvändning med sin unika kombination av effektkontroll och produktion. 
 
Det åligger installatör att tillse att Skatteverkets specifika krav angående omfattning och övriga villkor uppfylls. 


Läs mer om det gröna avdraget på Skatteverkets hemsida.

Har du frågor om Ferroamps produkter och system?
Prova vår Kunskapsdatabas! Där samlar vi frågor och svar om våra produkter och EnergyHub-systemet. Artiklarna berör tekniska frågor som kan förekomma både före och efter ditt köp och installation.

Besök vår Kunskapsdatabas

Så här köper du Ferroamps produkter

Ferroamps produkter köps via välsorterade elinstallationsfirmor och solcellsleverantörer. Kontakta din närmaste leverantör för offert på utrustning och installation. 

 

Hitta din närmaste återförsäjlare