american-public-power-association-dCx2xFuPWks-unsplash

Flerfamiljshus

Genom att vara en aktiv del i energisystemet finns pengar att spara

Ferroamps energiteknik ger fastigheter lägre energi och driftskostnad. Dessutom blir kostnaderna förutsägbara vilket ger er både full kontroll och ett ökat fastighetsvärde. I kombination med förnybar el får ni dessutom en stärkt miljöprofil. Just därför kan detta vara ett av de smartaste besluten ni kan ta.

Idag är det enbart privatpersoner som kan få subventioner eller bidrag för sol- eller batteriinstallation. Som flerfamiljshus kan det däremot ges skattereduktion på exporterad solel, förutsatt att huvudsäkringen är max 100A. Här kan Ferroamps fasbalansering göra underverk. Är huvudsäkringen t.ex. 125A är det mycket möjligt att det går att fasbalansera så att fastigheten klarar sig på 100A. På så sätt blir skattereduktionen tillgänglig. Skattereduktion är idag 60 öre/kWh, med ett maxtak på 30.000 kWh/år vilket innebär en skattereduktion på upp till 18.000 kr årligen.

shutterstock_1966928107 1000x566
Vissa flerfamiljshus har vanlig säkringstaxa där man betalar stegvis för sin säkringsnivå. Säkringarnas storlek utgör alltså ett direkt mått på kundens anslutningskostnad per säkringsnivå.

Säkringsnivån ligger oftast mellan 16A - 63A, men kan i vissa elnät ligga på upp till 200A. Med hjälp av fasbalansering går det alltså att göra stora besparingar även utan skattereduktion, i de fall som man kan gå från 160A till 125A. Hur mycket som kan sparas genom att sänka sin huvudsäkring skiljer sig åt mellan olika nät. Fastighetsägaren måste därför själv kontrollera nätägarens nätprislista för att se vad som gäller.
Elräkningar med effekttariffer kan bli kostsamt när många använder mycket el samtidigt, exempelvis att flera elbilar laddas samtidigt som det lagas mat och tvättas i fastigheten. Effekttariffer innebär nämligen att ni betalar för högsta effektuttag/snittimma per månad. Även här innebär alltså fasbalansering att ni kan spara väldigt mycket, genom en sänkning av huvudsäkringen.

Hitta din närmaste återförsäjlare